Le donne hanno la prostata

Novanight, 20 Comprimate Filmate, Sanofi - Pastile Pt Prostata

Il trattamento con veralipride è controindicato nelle pazienti con tumori prolattino-dipendenti, come prolattinoma ipofisario e carcinoma mammario. Simptome mai specifice pentru cancerul de sân invaziv sunt după cum urmează: sintomi più specifiche di carcinoma mammario invasivo sono i seguenti: Siguranţa clinică şi eficacitatea în cancerul de sân în stadiu avansat Sicurezza clinica ed efficacia sul carcinoma della mammella in fase avanzata Utilizarea în asociere în cancerul de sân Frecvenţa toxicităţilor hematologice de grad 3 sau 4, în special neutropenia, creşte atunci când gemcitabina este utilizată în asociere cu paclitaxel.

Impiego in associazione nel carcinoma della mammella La frequenza di tossicità ematologiche di grado 3 e 4, soprattutto neutropenia, aumenta quando la gemcitabina è usata in associazione con paclitaxel.

Il papilloma alla vescica e benigno

Pentru cancerul de sân avansat la nivel le donne hanno la prostata sau metastatic, Xeloda administrat împreună cu docetaxel a fost comparat cu docetaxel administrat singur la femei. Nel carcinoma della mammella localmente avanzato o metastatico, Xeloda in associazione a docetaxel è stato confrontato con docetaxel in monoterapia in donne.

Pentru THS combinată estrogen- progestativă, câteva studii epidemiologice au raportat un risc general crescut pentru cancerul de sân comparativ cu monoterapia estrogenică. Per la TOS combinata con estrogeni più progestinici combinati, numerosi studi epidemiologici hanno riportato un rischio complessivo più elevato di carcinoma mammario rispetto la terapia con i soli estrogeni. S- a constatat că trabedectinul exercită o activitate antiproliferativă in vitro şi in vivo împotriva unei game de linii celulare tumorale umane şi tumori experimentale, incluzând malignităţi precum sarcomul, cancerul de sân, cancerul pulmonar altul decât cel cu celule mici, cancerul ovarian şi melanomul.

Novanight, 20 comprimate filmate, Sanofi

La trabectedina è stata vista esercitare attività antiproliferativa in vitro e in vivo contro tutta una serie di linee cellulari tumorali umane e di tumori sperimentali, inclusi tumori maligni quali sarcoma, carcinoma mammariopolmonare a cellule non piccole, ovarico e melanoma. Este, de asemenea, utilizat în asociere cu medicamente chimioterapice paclitaxel sau docetaxel ca prim tratament pentru cancerul de sân metastatic. È utilizzato anche in associazione con gli agenti chemioterapici paclitaxel o docetaxel come primo trattamento per il carcinoma mammario metastatico.

le donne hanno la prostata

În cancerul de sân fără metastaze, Herceptin se administrează la fiecare 3 săptămâni. In pazienti con carcinoma mammario in fase iniziale, Herceptin è somministrato ogni 3 settimane.

Myocet, în asociere cu ciclofosfamida, se utilizează ca tratament de primă linie în cancerul de sân metastazat, la femei.

le donne hanno la prostata

Myocet è utilizzato in associazione con la ciclofosfamide nel trattamento di prima linea del cancro metastatizzato della mammella nelle donne. Unele dintre reacţiile adverse care apar la dumneavoastră pot fi cauzate de cancerul de sân. Alcuni degli effetti indesiderati manifestati possono essere dovuti al tumore alla mammella.

le donne hanno la prostata

Se Perjeta Dimpotrivă, la pacientele care primiseră anterior alte tratamente pentru cancerul de sân metastatic, aceste unităţi de măsură suplimentare au demonstrat că Abraxane a fost mai eficace decât medicamentele convenţionale cu conţinut de paclitaxel.

Al contrario, nelle pazienti che erano già state curate in precedenza per il cancro metastatico della mammellaquesti parametri di valutazione aggiuntivi hanno evidenziato che Abraxane era più efficace degli altri farmaci tradizionali contenenti paclitaxel.

le donne hanno la prostata

Xeloda este utilizat împreună cu alte medicamente antineoplazice, incluzând şi un medicament antineoplazic care conţine platină, de exemplu, cisplatina; cancerul de sân avansat la nivel local sau metastatic cancer de sân care a început să se răspândească în alte părţi ale corpului.

Xeloda è indicato in associazione con altri farmaci antitumorali, tra cui un farmaco antitumorale contenente platino quale il cisplatino; tumore mammario localmente avanzato o metastatico tumore alla mammella che ha cominciato a diffondersi ad altre parti del corpo.

EurLex-2 In studi di cancerogenesi a lungo termine con fasamprenavir nei topi e nei ratti vi sono stati aumenti negli adenomi epatocellulari e nei carcinomi epatocellulari nel topo a livelli di esposizione equivalenti da a volte i livelli di esposizione nell uomo dopo somministrazione di mg di fosamprenavir più mg di ritonavir due volte al giorno, e aumenti negli adenomi epatocellualri e negli adenomi delle cellule follicolari tiroidee nei ratti a livelli di esposizione pari da a volte i livelli di esposizione nell uomo dopo somministrazione di mg di fosamprenavir più mg di ritonavir due volte al giorno. Il În studiile de carcinogenitate pe termen lung cu fosamprenavir la şoarece şi şobolan, s-a evidenţiat creşterea numărului de adenoame hepatocelulare şi carcinoame hepatocelulare la şoarece la nivele de expunere echivalente cu de lapână la deori mai mari decât cele obţinute la om după administrarea a mg fosamprenavir în asociere cu mg ritonavir de două ori pe zi şi le donne hanno la prostata numărului de adenoame hepatocelulare şi adenoame celulare foliculare tiroidiene la şobolan la nivele de expunere echivalente cu de lapână la deori mai mari decât cele obţinute la om după administrarea a mg fosamprenavir în asociere cu mg ritonavir de două ori pe zi EMEA0.

Sunt disponibile date de la pacienţi acumulate din două studii deschise, cu un singur braţ de tratament şi de la pacienţi trataţi într- un studiu comparativ randomizat de fază III care susţin utilizarea Abraxane în cancerul de sân cu metastaze. A supporto dell'uso di Abraxane per il cancro metastatico della mammella sono disponibili i dati acquisiti dai pazienti di due studi a braccio unico in aperto e dai pazienti trattati in uno studio comparativo randomizzato di fase III.

Perjeta este utilizat pentru cancerul de sân metastazat cancer extins la alte părți ale organismului Perjeta è usato per il cancro della mammella metastatico cancro che si è diffuso in altre parti Profilurile de siguranţă pentru Xeloda în monoterapie sunt comparabile pentru cancerul de sân metastatic, cancerul colorectal metastatic şi tratamentul adjuvant al cancerului de colon.

Traduzione di "cancerul de sân" in italiano

I profili di sicurezza della monoterapia con Xeloda nelle popolazioni di le donne hanno la prostata con carcinoma metastatico della mammellacarcinoma colorettale metastatico e carcinoma del colon in ambito adiuvante sono simili.

Este studiat pentru utilizare în terapia suplimentară pentru cancerul de col uterin și cancerul le donne hanno la prostata sân la femeile sensibile la estrogen, precum și cancerul de prostată la bărbați.

le donne hanno la prostata

È stato studiato per l'uso in terapia aggiuntiva per il cancro del collo dell'utero e il carcinoma mammario estrogeno-sensoriale nelle donne, così come il cancro alla prostata negli uomini. Andrographis poate ajuta, de asemenea, pentru a preveni le donne hanno la prostata trata cancerul, iar studiile preliminare efectuate în eprubete a constatat că extractele de Andrographis ajuta la tratarea cancerului de stomac, de piele, de prostată și cancerul de sân.

Andrographis possono anche aiutare a prevenire e curare il cancro, e gli studi preliminari fatti in provetta scoperto che gli estratti di andrographis aiutare a curare lo stomaco, della pelle, della prostata e della mammella.

Cancerul de sân sau ovarian metastatic: Cancerul de sân incipient este definit ca un carcinom mamar primar, invaziv, fără metastaze. Il carcinoma mammario in fase iniziale è definito come un carcinoma primario invasivo non metastatico della mammella.

Cat Costa O Operatie De Prostata

Possibile contenuto inappropriato Elimina filtro La funzione degli esempi è unicamente quella di aiutarti a tradurre la parola o l'espressione cercata inserendola in un contesto. Gli esempi non sono stati scelti e validati manualmente da noi e potrebbero contenere termini o contenuti non appropriati. Ti preghiamo di segnalarci gli esempi da correggere e quelli da non mostrare più. I termini volgari o colloquiali sono in genere evidenziati in rosso o in arancione.

Registrati per consultare più esempi È semplice e gratuito Nessun risultato trovato per questo significato. Suggerisci un esempio.

Citițiși